APRIL High White Multipurpose Copy Paper product

 

APRIL High White Multipurpose Copy Paper

กระดาษขนาดเฉพาะ ที่ตรงกับความต้องการของคุณ

คุณกำลังมีปัญหาในการซื้อกระดาษขนาดเฉพาะ ใช่หรือไม่ เช่น A4S, A5, SRA3, B5, B4, Legal, Ledger ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้ว กระดาษถ่ายเอกสารอเนกประสงค์ APRIL High White Multipurpose Copy Paper ของเราให้คุณภาพงานพิมพ์สูง ในขนาดพิเศษต่างๆ

คุณสมบัติและประโยชน์

ค้นพบคุณสมบัติพิเศษ และประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการเลือกใช้กระดาษ APRIL High White Multipurpose Copy Paper

คุณภาพงานพิมพ์

กระดาษถ่ายเอกสา APRIL High White Multipurpose Copy Paper ถูกพัฒนา และออกแบบมาเพื่องานถ่ายเอกสารโดยเฉพาะ สามารถถ่ายเอกสารได้ทั้งแบบหน้าเดียว หรือสองหน้า

งานเข้าเล่ม

กระดาษถ่ายเอกสาร APRIL High White Multipurpose Copy Paper สามารถเข้าเล่มได้ทั้งแบบเย็บมุงหลังคา และเย็บกี่ ควรตัดแต่งขอบกระดาษ 0.5 - 1.0 มม. หลังจากรวมเล่มให้เรียบร้อยเพื่อให้กาวติดกับกระดาษ

การใช้งาน

กระดาษถ่ายเอกสาร APRIL High White Multipurpose Copy Paper ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับการถ่ายสำเนาและการพิมพ์ปริมาณมากในเครื่องถ่ายเอกสาร โดยใช้หลักการ xerographic กระดาษถ่ายเอกสาร APRIL High White Multipurpose Copy Paper เป็นกระดาษที่เหมาะมากที่จะใช้กับเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสารที่มีความเร็วสูง โดยปราศจากปัญหา

คุณสมบัติกระดาษ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของกระดาษ APRIL High White Multipurpose Copy Paper

รีม และกล่อง ขนาดมาตรฐานทั่วไปสำหรับร้านค้า บ้านและสำนักงาน

B4, B5, A4S, A5, SRA3, Legal, Ledger

500

จำนวนแผ่นต่อรีม

5/10

จำนวนรีมต่อกล่อง

น้ำหนักของกระดาษ (แกรม)

80, 75 & 70