Architecture Content

กระดาษ: เป็นมากกว่าแค่ผิวสัมผัส

การสร้างแนวคิดจากพื้นฐานในด้านสถาปัตยกรรม

“ พระเจ้าสร้างกระดาษเพื่อสรรสร้างผลงานทางสถาปัตยกรรมบนกระดาษ อย่างน้อยก็ฉันก็ไม่ใช้กระดาษในทางที่ผิด” - อัลวาร์อัลโต

โครงสร้างสถาปัตยกรรมทุกแบบไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ก็จะเริ่มเป็นได้อย่างที่คิดเมื่อได้ร่างลงบนกระดาษนั่นเอง ภาพวาดพวกนี้นั้นบางส่วนกลายเป็นอาคารจริงที่ผู้คนอาศัย ที่ทำงานหรือเพื่อความบันเทิง ในขณะที่บางคนแนะนำแนวคิดใหม่ ๆที่จะนำไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม แนวคิดคร่าวๆของคริสตัลพาเลซแห่งไฮด์พาร์คในปี ค.ศ. 1851 เป็นโครงสร้างแรกที่ใช้กระจกขนาดใหญ่ซึ่งได้ถูกออกแบบบนกระดาษเช็ดปาก เยิร์น อุตซอน สถาปนิกชาวเดนมาร์กชื่อดังชนะการประกวดออกแบบ โรงอุปรากรซิดนีย์ที่โดดเด่นในตอนนี้ก็เกิดจากภาพวาดง่ายๆบนกระดาษเหมือนกัน

ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นของการออกแบบไปจนถึงการบันทึก กระบวนการและการแสดงภาพขั้นตอนสุดท้ายของการร่างกระดาษเป็นสื่อกลางที่สถาปนิกแสดงถึงวิสัยทัศน์ที่สร้างสรรค์ของพวกเขา เมื่อนึกถึงลักษณะสำคัญของกระดาษในการงานอาชีพ คุณภาพของกระดาษที่ใช้จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการทำงานของบริษัทหรืองานสถาปัตยกรรม สิ่งเหล่านี้สามารถให้แง่มุมได้ต่อไปนี้:

ความชัดเจน

โครงสร้างสถาปัตยกรรมทุกแบบไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ก็จะเริ่มเป็นได้อย่างที่คิดเมื่อได้ร่างลงบนกระดาษนั่นเอง ภาพวาดพวกนี้นั้นบางส่วนกลายเป็นอาคารจริงที่ผู้คนอาศัย ที่ทำงานหรือเพื่อความบันเทิง ในขณะที่บางคนแนะนำแนวคิดใหม่ ๆที่จะนำไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม แนวคิดคร่าวๆของคริสตัลพาเลซแห่งไฮด์พาร์คในปี ค.ศ. 1851 เป็นโครงสร้างแรกที่ใช้กระจกขนาดใหญ่ซึ่งได้ถูกออกแบบบนกระดาษเช็ดปาก เยิร์น อุตซอน สถาปนิกชาวเดนมาร์กชื่อดังชนะการประกวดออกแบบ โรงอุปรากรซิดนีย์ที่โดดเด่นในตอนนี้ก็เกิดจากภาพวาดง่ายๆบนกระดาษเหมือนกัน

ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นของการออกแบบไปจนถึงการบันทึกกระบวนการและขั้นตอนสุดท้ายของการร่างกระดาษเป็นสื่อกลางที่สถาปนิกแสดงถึงวิสัยทัศน์ที่สร้างสรรค์ของพวกเขา เมื่อนึกถึงลักษณะสำคัญของกระดาษที่ใช้เพื่อประกอบอาชีพนั้น คุณภาพของกระดาษที่ใช้จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในกระบวนการทำงานของบริษัทและงานสถาปัตยกรรม สิ่งนี้สามารถเห็นได้ในแง่มุมต่อไปนี้:

Architecture drawing on paper

สี

องค์ประกอบที่สำคัญของโลกของเรานั้น สีก็มีบทบาทสำคัญในสภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรมและไม่ได้มีแค่เพื่อการตกแต่งเพียงอย่างเดียว สถาปนิกจะต้องคำนึงถึงผลกระทบของสีทุกองค์ประกอบของโครงสร้างตั้งแต่สีของวัสดุก่อสร้าง เช่นไม้ หิน อิฐและหินอ่อนไปจนถึงความหลากหลายของสีที่มีให้เลือกมากมายสำหรับรายละเอียดต่างๆ เช่นประตู หน้าต่างและสิ่งของภายนอก

ProDigi™ HD Print ช่วยเพิ่มความสดใสของสีได้ถึง 34% ช่วยให้หมึกมีความคมชัดขึ้น ทำให้หมึกอยู่บนพื้นผิวกระดาษได้ดีกว่ากระดาษทั่วไป

Paper use for magazines. Print in color

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรมด้านสถาปัตยกรรมได้ทำงานร่วมกันในปีที่ผ่านมาเพื่อส่งเสริมการออกแบบสีเขียว สร้างระบบนิเวศของตัวอาคารที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีที่ช่วยลดผลกระทบมลพิษในโลกของเรา ทุกอย่างเริ่มต้นจากภายในหน่วยงานที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปสู่การประหยัดต้นทุนได้และความยั่งยืนที่มากขึ้น

เทคโนโลยีการพิมพ์ Prodigi HD Print ™ ช่วยประหยัดหมึกได้มากถึง 18%

กระดาษเป็นหนึ่งในความหลงใหลสำหรับนักออกแบบและสถาปนิกอยู่เสมอ นอกเหนือจากหน้าที่ในการร่างแบบไปสู่การสร้างโมเดลกระดาษ 3 มิติและแม้แต่การสร้างที่พักอาศัย การเลือกกระดาษก็มีความสำคัญพอ ๆ กับการตัดสินใจอื่น ๆ ที่คุณทำระหว่างกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานนี้

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PaperOne™ พร้อมเทคโนโลยีการพิมพ์ Prodigi HD Print™ ที่นี่

Environmentally friendly paper